Nasze sukcesy

Atol Przyjazna Przychodnia

W naszym Centrum Medycznym Atol przeprowadzono Audyt Przyjazna Przychodnia obejmujący: ocenę funkcji przedsiębiorstwa, dostępności, kompleksowości i jakości świadczonych usług, stosowanych metod promocji i informacji, przestrzegania praw pacjenta, budowania potencjału organizacji usług medycznych.

Data zakończenia Audytu: 27.06.2012

przyjazna-przychodnia