Odbiór dokumentacji medycznej

Opublikowano: 11 kwietnia 2014

Szanowni Państwo wyniki badań laboratoryjnych wykonywane w ramach Narodowego Funduszu zdrowia są  kierowane  bezpośrednio do  Państwa lekarza rodzinnego . Istnieje możliwość w przypadkach uzasadnionych  wykonanie kserokopii badań .

Wyniki badań laboratoryjnych które zostały wykonane odpłatnie  w Centrum Medycznym ATOL  wydawane są w Laboratorium  do godz 12.00 lub po godz.  12.00 w rejestracji Przychodni –      o s o b i ś c i e     po   okazaniu dowodu osobistego lub za upoważnieniem

Odbiór recept oraz kserokopii historii choroby – osobiście lub po okazaniu upoważnienia .

druk upoważnienia do pobrania

upowaznienie