Opieka położnej środowiskowo-rodzinnej

Opublikowano: 6 czerwca 2013

Szanowne Panie !!

Opieka położnej środowiskowej przysługuje:

  • dzieciom zarówno płci męskiej jak i żeńskiej do 6 tygodnia życia
  • każdej kobiecie od 0 do 100 lat…. a może i dłużej

W zakresie kompetencji położnej jest kompleksowa pielęgnacyjna opieka położniczo-ginekologiczna, która obejmuje:

  • opiekę nad kobietą w dowolnym wieku,
  • opiekę nad kobietą w okresie ciąży od 21 tygodnia oraz w okresie połogu,
  • opiekę nad kobietą po zabiegach ginekologicznych ( wymagane skierowanie ze szpitala),
  • opiekę nad kobietą po zabiegach ginekologiczno-onkologicznych ( wymagane skierowanie ze szpitala),
  • opiekę  nad noworodkiem oraz niemowlęciem w pierwszych 6-ciu tygodniach życia,
  • opiekę nad kobieta ww okresie ciąży w ramach edukacji przedporodowej,

Wyboru położnej kobieta dokonuje sama, może dokonać również matka w imieniu niepełnoletniego dziecka. Aby dokonać wyboru położnej środowiskowo-rodzinnej należy wypełnić druk deklaracji dostępny w rejestracji naszej przychodni.

Wiele kobiet – pacjentek naszej przychodni nie dokonało jeszcze wyboru położnej do czego gorąco zachęcamy.

Wybory dokonywać można na : położną dyplomowaną :

Iwona Pietsch
Kontakt :

email: iwona@cm-atol.pl
gsm: 512086180
lub rejestracja CM ATOL: 684751540