Rejestracja

Do gabinetu lekarskiego, na wizyty domowe...

rejestracja

Czynna od     8:00 – 17:45           Numery tel.:       (68) 475 15 40
                                                                    tel./fax:       (68) 475 15 45

Rejestracja do gabinetu lekarskiego:

- można dokonać indywidualnie lub telefonicznie
- obowiązuje rejestracja na określoną godzinę
- poza kolejnością przyjmowani są Inwalidzi Wojenni i Wojskowi,
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Kombatanci, uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani
poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
kobiety w ciąży , świadczeniobiorcy do 18 r.ż, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu ,
działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych , osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Rejestracja na wizyty domowe:

- można dokonać indywidualnie lub telefonicznie
- przyjmowane są w godzinach:        08:00 – 10:00
- realizowane są w godzinach:           10:00 – 21:00

W przypadku nagłych zachorowań zagrażających zdrowiu lub życiu pacjenta
prosimy o zgłaszanie się bez rejestracji.