Rejestracja

Do gabinetu lekarskiego, na wizyty domowe...

rejestracja

Czynna od     7:50 – 17:30           Numery tel.:       (68) 475 15 40
                                                                    tel./fax:       (68) 475 15 45

Rejestracja do gabinetu lekarskiego:

- można dokonać indywidualnie lub telefonicznie
- obowiązuje rejestracja na określoną godzinę
- poza kolejnością przyjmowani są Inwalidzi Wojenni i Wojskowi,
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Kombatanci

Rejestracja na wizyty domowe:

- można dokonać indywidualnie lub telefonicznie
- przyjmowane są w godzinach:        08:00 – 10:00
- realizowane są w godzinach:           10:00 – 21:00

W przypadku nagłych zachorowań zagrażających zdrowiu lub życiu pacjenta
prosimy o zgłaszanie się bez rejestracji.