Poradnik

Co zrobić gdy potrzebujesz pomocy poza godzinami pracy?

Pomoc lekarska i pielęgniarska w godzinach 18:00 – 08:00 oraz w soboty, niedziele i święta

 • Gubin: Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego, ul. Śląska 35, budynek B, tel.: 68 359 30 18
 • Krosno Odrzańskie: Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego, ul. Piastów 3, tel.: 68 383 50 59

W przypadku nagłego zdarzenia…

Dzwoń:

 • numer pogotowia ratunkowego: 999 
 • numer telefonu alarmowego telefonii komórkowej: 112

Wzywając pogotowie ratunkowe należy podać krótkie i konkretne informacje o stanie chorego,
zawierające:

 1.  Krótki opis zdarzenia (co się stało , skąd dzwonisz , jak się nazywasz)
 2. Czas jaki upłynął od zdarzenia;
 3. Aktualny stan chorego:
  • czy oddycha,
  • czy ma tętno na tętnicy szyjnej,
  • czy jest reanimowany;
 4. Jaka pomoc została udzielona choremu.

Możesz pomóc poszkodowanemu w pierwszych minutach nagłego zdarzenia podejmując następujące działania.

Kiedy wezwać Pogotowie?

Podstawowym zadaniem Ratownictwa Medycznego (Pogotowia Ratunkowego) jest zapewnienie całodobowej gotowości Zespołów Ratownictwa Medycznego do realizowania wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia. Wezwanie Pogotowia Ratunkowego powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • utrata przytomności, zaburzenia świadomości, drgawki nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha niejasnego pochodzenia, uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi, masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, masywny krwotok z dróg rodnych, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność, będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

Ze świadczeń ambulatoryjnej opieki nocnej i świątecznej  można korzystać wtedy, gdy:

 • zastosowane środki domowe lub leki bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.
 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością), infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku, silne bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych, nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych, nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku, zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu, nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp., zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej  nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z rozpoczętym leczeniem u lekarza rodzinnego, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-ej do 18-tej

Kiedy trzeba zapłacić za pogotowie:

 • wyjazdy lekarskie i pomoc ambulatoryjna, gdy chodzi o zagrożenie życia i zdrowia są bezpłatne dla osób z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego


Płatne są:

 • wyjazdy zespołu ratownictwa medycznego do osób nieubezpieczonych
 • do osób po spożyciu alkoholu
 • stany nietrzeźwości (niezależnie od uprawnień)
 • wyjazd karetki uznaje się za nieuzasadniony
 • jeśli wzywający wprowadził w błąd dyspozytora pogotowia podając nieprawdę.