Poradnik

Co zrobić gdy potrzebujesz zaświadczenia lekarskiego?

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie wydawane są zaświadczenia o stanie zdrowia , jeżeli są one związane z :

 1. dalszym leczeniem
 2. dalszą rehabilitacją
 3. niezdolnością do pracy
 4. kontynuowaniem nauki
 5. uczestnictwem dzieci , uczniów , słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i zorganizowanym wypoczynku
 6. wydawane dla celów pomocy społecznej
 7. wydawane dla uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego

Pacjent zapłaci za zaświadczenie o stanie zdrowia jeżeli zaświadczenie o stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie jest wystawiane na jego wniosek i dotyczy:

 1. orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych
 2. orzeczenia związanego z ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych
 3. orzeczenia dla kandydatów na kierowców
 4. orzeczenia dla kandydatów do posiadania broni itp.