Szanowni Państwo!
Mając na uwadze dobro naszych pacjentów, pragniemy poznać Państwa opinię na temat świadczonych przez nas usług medycznych. Zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystywane wyłącznie do podniesienia standardu oferowanych Państwu usług. Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za odpowiedź na poniższe pytania.

1. Jak ocenia Pan/Pani telefoniczny poziom obsługi rejestracji:

a) Możliwość połączenia telefonicznego
b) Troska o pacjenta w trakcie rozmowy telefonicznej
c) Sprawność obsługi
d) Kompetentna informacja
e) Proszę podać osobę udzielającą informacji.
f) Jakie są Pani/Pana oczekiwania?

2. Poziom obsługi pacjenta w rejestracji CMA.

a) Czas oczekiwania do punktu recepcyjnego
b) Troska o pacjenta
c) Sprawność obsługi recepcyjnej
d) Kompetentna informacja
e) Kto udzielał Pani/ Panu informacji?
f) Proszę podać datę wizyty w przychodni:
g) Jakie są Pani/Pana oczekiwania?

3. Czytelność oznaczeń i informacji w przychodni.


4.Poziom opieki lekarskiej nad pacjentem

a) Czas oczekiwania na konsultację przed gabinetem
b) Fachowość lekarza
c) Przekaz informacji
d) Stosunek lekarza do pacjenta
e) Kto udzielał Pani/Panu porady lekarskiej?
f) Proszę podać datę udzielenia porady lekarskiej:
e) Jakie są Pani/Pana oczekiwania?

5.Poziom obsługi personelu pielęgniarskiego.

a) Czas oczekiwania na zabieg, badanie przed gabinetem
b) Fachowość pielęgniarek
c) Przekaz informacji
d) Stosunek pielęgniarek do pacjenta
e) Kto udzielał Pani / Panu świadczenia pięlęgniarskiego?
f) Proszę podać datę udzielenia świadczenia pielęgniarskiego:
e) Jakie są Pani/Pana oczekiwania?

6.Poziom obsługi świadczeń położnej.

a) Jak oceniasz poziom udzialania świadczeń położnej
b) W przypadku oceny negatywnej proszę podać powód oceny
c) Proszę podać datę udzielenia świadczenia położnej

7. Co przede wszystkim spowodowało, że wybrała/wybrał Pan/Pani naszą przychodnię? Prosimy wybrać jedną.


8. Jaka nowa oferta spowodowałaby, że korzystałby Pani/Pan częściej, lub tylko z naszych usług?


9. Propozycje zmian w organizacji pracy przychodni.


10. Na zakończenie prosimy o ogólną ocenę opieki w CM "ATOL".


Dziękujemy!